ARTICLE 1- PARTIES

1.1- SELLER:

Title: HAKAN TICARET-
Address: Mithatpaşa Mah. 12 Katlı Iş Merkezi Kat-3 Hakan Ticaret
Phone :0372 251 60 49
Fax :0372 251 60 49
E-mail: destek@yoncatoptan.com

1.2- BUYER:

Name/Surname/Title: Trial trial
Address:Deme Beypazari / Ankara
Phone: 905415224960
E-mail: yoncatoptan@gmail.com

ARTICLE 2- SUBJECT

The subject of this contract is in accordance with the provisions of the Law No. 4077 on the Protection of Consumers and the Regulation on the Implementation Principles and Procedures of Distance Contracts, regarding the sale and delivery of the product, the qualities and sales price of which are specified below, which the BUYER has ordered electronically from the HAKAN TİCARET website belonging to the SELLER. determination of their rights and obligations.

ARTICLE 3- THE PRODUCT SUBJECT TO THE AGREEMENT

Date : 09.06.2022

Product Name Number Total Product Amount
Girl’s Teddy Bear Pattern Top and Bottom Pajamas Set – Color: Pink Size: 5-6 2 ₺222.04
Redone Anti-Hairloss Shampoo – 1 ₺4.15
Shipping Fee ₺0,00
VAT ₺18,51
Total Discounts ₺45.00
Grand Total ₺244.70

The type and type, quantity, brand/model color of the products are as stated above.

Payment method:
Delivery address: Trial Beypazari / Ankara
Total ₺244.70

ARTICLE 4- GENERAL PROVISIONS

4.1- The BUYER declares on the HAKAN TİCARET website that he has read the preliminary information about the basic characteristics, sales price, payment method and delivery of the product subject to the contract and has given the necessary confirmation in electronic environment.
4.2- The product subject to the contract is delivered to the BUYER or the person/organization at the address indicated within the period specified in the preliminary information on the website, depending on the distance of the BUYER’s residence for each product, provided that it does not exceed the legal 3-day period.
4.3- If the product subject to the contract is to be delivered to a person/organization other than the BUYER, the SELLER cannot be held responsible if the person/organization to be delivered does not accept the delivery.
4.4- The SELLER is responsible for the delivery of the contracted product in a sound, complete, in accordance with the qualifications specified in the order and with warranty documents and user manuals, if any.
4.5- For the delivery of the product subject to the contract, the signed copy of this contract must be delivered to the SELLER and the price must be paid in the form of payment preferred by the BUYER. If, for any reason, the product price is not paid or canceled in the bank records, the SELLER is deemed to be relieved of its obligation to deliver the product.
4.6- In case the relevant bank or financial institution fails to pay the product price to the SELLER due to the unfair or unlawful use of the BUYER’s credit card by unauthorized persons after the delivery of the product, not due to the BUYER’s fault, provided that the BUYER has delivered the product to him. It must be sent to the SELLER within 3 days. In this case, the shipping costs belong to the BUYER.
4.7- If the SELLER cannot deliver the product subject to the contract in due time due to force majeure or extraordinary circumstances such as weather conditions preventing transportation, interruption of transportation, the SELLER is obliged to notify the BUYER. In this case, the BUYER may use one of the rights to cancel the order, replace the product subject to the contract with its precedent, if any, and/or delay the delivery time until the obstacle is removed. In case the BUYER cancels the order, the amount paid is paid to him in cash and in full within 10 days.
4.8- Defective or damaged products of the products sold or not with the warranty certificate can be sent to the SELLER for the necessary repair within the warranty conditions, in which case the shipping costs will be covered by the SELLER.

ARTICLE 5- RIGHT OF WITHDRAWAL

The BUYER has the right to withdraw within 7 days from the delivery of the contracted product to himself or the person/organization at the address indicated. In order to exercise the right of withdrawal, the SELLER must be notified by fax, email or telephone within this period and the product must not be used within the framework of the provisions of Article 6. In case this right is exercised, it is obligatory to return the original invoice with a copy of the cargo delivery report stating that the product delivered to the 3rd person or the BUYER has been sent to the SELLER. The product price is returned to the BUYER within 7 days following the receipt of these documents. If the original invoice is not sent, VAT and other legal obligations, if any, cannot be returned. The shipping cost of the product returned due to the right of withdrawal is covered by the SELLER.

ARTICLE 6- PRODUCTS THAT CANNOT BE USED WITH THE RIGHT OF WITHDRAWAL

The right of withdrawal cannot be exercised for products that cannot be returned due to their nature, disposable products, software and programs that can be copied, products that are perishable or whose expiration date has passed. The use of the right of withdrawal in the following products is subject to the condition that the packaging of the product is unopened, intact and the product has not been used.

-Portable Computer (After the original operating system is installed, it will not be returned.)
-All kinds of software and programs
-DVD, VCD, CD and cassettes
-Computer and stationery consumables (toner, cartridge, ribbon, etc.)
-Free kind

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ünvanı : HAKAN TİCARET-
Adresi : Mithatpaşa Mah. 12 Katlı İş Merkezi Kat-3 Hakan Ticaret
Telefon :0372 251 60 49
Fax :0372 251 60 49
E-mail:destek@yoncatoptan.com

1.2- ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı : Deneme deneme
Adresi:Deneme Beypazarı / Ankara
Telefon:905415224960
E-mail:yoncatoptan@gmail.com

 
MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait HAKAN TİCARET internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih : 09.06.2022Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir. Ödeme şekli:Teslimat adresi: Deneme Beypazarı / Ankaraile Toplam ₺244,70MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER 4.1- ALICI, HAKAN TİCARET internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 3 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.MADDE 5- CAYMA HAKKIALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLERNiteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.-Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sitemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.)-Her türlü yazılım ve programlar-DVD, VCD, CD ve kasetler-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)-Hür türlü kozmetik ürünleri-Telefon kontör siparişleri
MADDE 7- YETKİLİ MAHKEMEİşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.